Tất cả các bài viết về: Trần

Bếp trần thấp
15 thủ thuật thiết kế nhà bếp với trần thấp
Nhà bếp của bạn có trần nhà thấp chỉ cao 2,4 hay 2,5 m, hay bạn chỉ muốn trực quan nâng tầm họ? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy 15 thủ thuật thiết kế để giúp bạn làm điều này, cũng như lựa chọn 30 bức ảnh thật cho cảm hứng của bạn.
Cách chọn trần nhà cho nhà bếp.
Tìm hiểu loại trần căng nào phù hợp hơn cho nhà bếp, những gì họ có ưu và nhược điểm, cũng như 5 lời khuyên chính để lựa chọn.